Login
    Home
    Feedback
    anonymous

Епилог без минало

Предвещаващ край... Постиган в дълго минало, край на светове, живот и просто една дълга история... Епилог без минало. Всичко свършва в тиха смърт и бележи завинаги всичко около себе си... То никога не би могло да бъде същото и запазва в себе си спомените от някогашна неизживяна история, нереално, но вълшебно минало, щастие и мъка в миг на вдъхновение. Това е краят без начало, неизбежен, неотложен, необходим за всеки нов живот.

8.2007