Login
    Home
    Feedback
    anonymous

Светлина

Храм от светлина, жертвеник на Хелиос, соларни основи, лъчисти порти, блестящи огнени зидове, зад които се крие олтар от искри...

Там съм и аз, потънал в светлина, ослепителни пламъци, пътека от лъчи, сред изгарящи слънца, навътре в соларната мъгла...

Олтарът от искри лъщи сред бляскав разкош от божествена светлина, светлина на душите, слънчеви образи, искрящо огнено присъствие, там зад порти от лъчи...